FORMULARZ ZGŁOSZENIA

POBIERZ PROGRAM

Szkolenie Six Sigma Green Belt – poznaj metodykę/ ścieżkę DMAIC

JAK KUPIĆ?

DOSTĘPNA CERTYFIKACJA ON-LINE (bez szkolenia)

MAŁA GRUPA

4 - 8 osób

POZIOM TRUDNOŚCI

4-5 na 6

Szkolenie Six Sigma Green Belt – poznaj metodykę/ ścieżkę DMAIC
Szkolenie Six Sigma Green Belt – poznaj metodykę/ ścieżkę DMAIC

info@LIJ.com.pl

Szkolenie Six Sigma Green Belt – poznaj metodykę/ ścieżkę DMAIC

+48 880 18 14 26

Szkolenie Six Sigma Green Belt – poznaj metodykę/ ścieżkę DMAIC

    METODOLOGIA KURSU

 

50% wykład      50% ćwiczenia 

Szkolenie Six Sigma Green Belt – poznaj metodykę/ ścieżkę DMAIC
Szkolenie Six Sigma Green Belt – poznaj metodykę/ ścieżkę DMAIC
Szkolenie Six Sigma Green Belt – poznaj metodykę/ ścieżkę DMAIC

Sprawdź inne terminy i lokalizacje przesuwając strzałką w prawo na kolejne miesiące 

Zgłoszenia można dokonać poprzez 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

 

 

Na zgłoszenia oczekujemy do 8 dni przed terminem szkolenia 

SZKOLENIE TO INWESTYCJA,

więc ...

ULOKUJ WŁAŚCIWIE 

 

REFERENCJE 

Szkolenie Six Sigma Green Belt – poznaj metodykę/ ścieżkę DMAIC

Czym jest Six Sigma?

 

Sześć Sigma jest to metoda zarządzania jakością wprowadzona w Motoroli w połowie lat 80 przez Boba Galvina oraz Billa Smitha. Za to osiągnięcie w 1988 Motorola otrzymała Amerykańską Nagrodę Jakości im. M. Baldridge’a. Obecnie metoda ta używana jest w koncernach takich jak GE, 3M, Honeywell, Rockwell Automation, Alstom, Raytheon, HP, Philips, ABB, TRW Automotive i Microsoft.

 

W metodzie przyjmuje się, że defekty w procesach występują z pewnym prawdopodobieństwem, które można opisać rozkładami statystycznymi. Celem biznesowym na poziomie six sigma jest zatem zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia defektów do 3,4 (trzech i czterech dziesiątych) defektu na milion okazji. W ten sposób podejście six sigma może prowadzić do zwiększenia powtarzalności procesów (stabilności).

Przebieg certyfikacji  GREEN BELT

 

Metodologia Six Sigma nie posiada jednej ścieżki certyfikacji, czy jednakowej metody - każda organizacja szkoleniowa wypracowuje swoje standardy certyfikacji, charakterystyczne dla siebie

 

- Certyfikat wydajemy po zakończeniu trzeciego zjazdu – na podstawie weryfikacji mikro-projektu uczestnika szkolenia oraz wyników testu egzaminacyjnego

- Projekt zaliczeniowy – mikro-projekt przeprowadzany w ciągu ok. 2 miesięcy. Ma wykazać, że uczestnik zapoznał się i sprawnie porusza się w metodologii DMAIC

- Czasookres 2 miesięcy jest oczywiście za krótki na pełną metodologię i duży projekt, zatem w pełni świadomie skupiamy się na analizie niewielkiego problemu – istotą jest testowe i efektywne wdrożenie metodologii

PROGRAM KURSU SIX SIGMA GREEN BELT

 

- Wprowadzenie do koncepcji Six Sigma

- Narodziny i zarys historii

- Metodologia DMAIC – znaczenie poszczególnych faz i zapoznanie z podstawowymi narzędziami

 

1. DEFINE

 

- Plan fazy

- Karta projektu

- Zakres projektu

- Zasady i kryteria wyboru projektów

- Harmonogramowanie projektów (wykres Gantta, ścieżka PERT)

- Wskazanie klientów procesu, ich potrzeb i wymagań (Critical to Quality CTQ, Voice of Customer VoC)

- Procesy główne & łańcuch wartości

- Opracowanie ogólnej mapy procesu (model SIPOC)

- Budowanie zespołu - Struktura, role i odpowiedzialności członków zespołu projektowego

 

2. MEASURE

 

- Dane mierzalne i niemierzalne

- Miary skuteczności i efektywności

- Plan zbierania danych

- Liczebność próbki

- MSA - Gage R&R (ćwiczenia na oprogramowaniu do analizy statystycznej procesu)

 

3. ANALYZE 

 

- Mapowanie podprocesów

- Natura pracy 

- 7 źródeł marnotrawstwa (MUDA)

- Pomiar sigmy procesu (DPMO, DPO)

- Zdolność procesu: współczynniki CR, Cp, Cpk, Pp, Ppk, Cm (ćwiczenia na oprogramowaniu do analizy statystycznej procesu)

 

- Analiza przyczyn źródłowych - PROBLEM SOLVING:

 • myślenie lateralne & półkulowość

 • analiza faktów 5W+1H 

 • burza mózgów metodą Philipsa 623

 • 5WHY

 • Ishikawa diagram

 • analiza Pareto (ćwiczenia na oprogramowaniu do analizy statystycznej procesu)

 • arkusz rozkładu częstości 

 • Analizowanie danych za pomocą histogramów (ćwiczenia na oprogramowaniu do analizy statystycznej procesu)

 • Korelacja - współczynnik Pearsona (ćwiczenia na oprogramowaniu do analizy statystycznej procesu)

 •  

- Testy statystycznej istotności:

 • chi-kwadrat (ćwiczenia na oprogramowaniu do analizy statystycznej procesu)

 • Anova (ćwiczenia na oprogramowaniu do analizy statystycznej procesu)

 

4. IMPROVE 

 

- Dobór kryteriów oraz warunków brzegowych

- Wprowadzanie rozwiązań

- Design of Experiment DoE

  Planowanie eksperymentu ułamkowego (ćwiczenia na oprogramowaniu do analizy statystycznej procesu)

- Poka – Yoke

- 5S – organizacja miejsca pracy (Etapy wdrażania systemu 5S, Dokumentacja i standaryzacja systemu, Program czerwonej etykiety, Audytowanie systemu 5S)

- SMED – Przezbrajanie Procesów (case study)

- Komunikacja i zarządzanie zespołem (model Tuckman'a, analiza interesariuszy, typy oporu)

- JA jako szef/ członek zespołu? - mapowanie siebie

 

5. CONTROL 

 

- Standaryzacja zmian

- SPC i wykresy kontroli (karty: c, p, x-średnie, x-R, sekwencyjna MA) (ćwiczenia na oprogramowaniu do analizy statystycznej procesu)

Szkolenie Six Sigma Green Belt – poznaj metodykę/ ścieżkę DMAIC

Metodyka

 

Szkolenie Six Sigma GREEN BELT - to trening wybitnie  praktyczny

 

Podczas szkolenia uczestnicy mają zapewnione laptopy z oprogramowaniem do analizy statystycznej – a case studies wykonywane są w sposób pozwalający na dogłębne zaznajomienie się z narzędziówką SIX SIGMA

 

Co do zasady - każdy uczestnik ma wynieść gruntowną wiedzę jak dokonać analizy przykładu „na piechotę” - przy użyciu kalkulatora ale również używając oprogramowania do analizy statystycznej

Przy takim podejściu prawidłowe wnioskowanie jest już tylko „kropką nad i” …

 

W TRAKCIE SZKOLENIA UCZESTNIK PRZEPROWADZA I PREZENTUJE SWÓJ WŁASNY PROJEKT W ORGANIZACJI

W ĆWICZENIACH WYKORZYSTAMY SPECJALISTYCZNE OPROGRAMOWANIE DO ANALIZY STATYSTYCZNEJ PROCESU

Szkolenie Six Sigma Green Belt – poznaj metodykę/ ścieżkę DMAIC

Cena

 

Stacjonarne:  5 900 zł netto (23% VAT)/ osoba 

 

 

Płatność na podstawie faktury pro-forma - tydzień przed szkoleniem 

 

Potrzebujesz wydłużonego terminu płatności?

- Termin 30 dni | Cena bazowa +300 zł netto

- Termin 45 dni | Cena bazowa +400 zł netto

- Termin 60 dni | Cena bazowa +500 zł netto

 


 

W cenie szkolenia stacjonarnego

 

- 2 Certyfikaty: w wersji polskiej i angielskiej

- Materiały drukowane

- Długopis 

- Lunch

- Catering kawowy 

 

Dodatkowe usługi rozwojowe za darmo:

- 2h konsultacji z trenerem - dostępne do 1 miesiąca po szkoleniu

2 Certyfikaty

 

1. LEAN SIX SIGMA GREEN BELT Lubuskiego Instytutu Jakości, wersja polska, po szkoleniu

 

2. LEAN SIX SIGMA GREEN BELT Lubuskiego Instytutu Jakości, wersja angielska, po szkoleniu

 

- Certyfikaty wydawane są po zaliczeniu egzaminu końcowego i przedstawieniu zarysu projektu

 

Czytaj więcej

KURS ZAMKNIĘTY SIX SIGMA GREEN BELT

 

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego w Państwa firmie

 

Chcesz przeszkolić więcej niż 4 ooby? (nawet 12!) TO DLA CIEBIE NAJTAŃSZE ROZWIĄZANIE 

Czas trwania

 

6 dni (3 zjazdy x 2 dni)

9.00 - 16.00

 

Przerwy pomiędzy zjazdami - ok. 2-3 tygodni - określone w kalendarzu

Jakie korzyści daje szkolenie Six Sigma Green Belt?

 

- Redukcja kosztów procesów i produkcji

- Szybsza reakcja na potrzeby klientów

- Oszczędności dla przedsiębiorstwa

- Uczestnicy zrozumieją potrzeby innych współpracowników i dzięki temu będą lepiej pracować zespołowo - poznają pojęcie "klienta wewnętrznego"

- Wyrabia się nawyk "szczupłego myślenia" o procesach co zaowocuje oszczędnościami, pracownicy nie będą bali się zgłaszać projektów poprawy

- Kursanci będą potrafili myśleć z nastawieniem proklientowskim, czego efektem są wymierne korzyści finansowe dla przedsiębiorstwa

- Dzięki poznanym narzędziom statystycznym będą potrafili redukować zmienność w procesach, czyniąc je bardziej efektywnymi - tym samym mniej kosztownymi

PROFIL UCZESTNIKA

 

Szkolenie Six Sigma Green Belt jest skierowane do:

 

- Osób chcących zrozumieć podstawowe elementy ścieżki DMAIC, oraz filozofii Lean Manufacturing - na poziomie Green Belt

- Kadry kierowniczej i pracowników przedsiębiorstw produkcyjnych oraz każdego, kto chce dowiedzieć się, na czym polega istota Lean Six Sigma w praktyce

m.in.:

INŻYNIERÓW PRODUKCJI INŻYNIERÓW JAKOŚCI

INŻYNIERÓW PROCESU

MANAGERÓW JAKOŚCI

MANAGERÓW PRODUKCJI

MANAGERÓW LOGISTYKI

CEL KURSU SIX SIGMA

 

ZROZUMIENIE FILOZOFII SIX SIGMA

+ ZMIANA MYŚLENIA

 

= STOSOWANIE W CODZIENNEJ PRACY

 

- Poznanie elementów statystyki wykładanych w sposób zrozumiały dla wszystkich

- Spojrzenie na sprawy jakościowe i projektowe pod kątem Six Sigma

- Zdolność do uczestniczenia projektach Six Sigma własnej organizacji i organizacji zewnętrznych 

- Poznanie podstawowych narzędzi metodyki

- Poznanie podstaw metodologii Six Sigma

Szkolenie Six Sigma Green Belt

ZP-08. LEAN SIX SIGMA GREEN BELT

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

Aktualności

Jesteśmy najlepsi

Szkolenie Six Sigma Green Belt – poznaj metodykę/ ścieżkę DMAIC